TISZTESSÉGES VÁLLALKOZÁS
LIVE CHAT
Logo

A Tisztességes Vállalkozás Tanúsítvány Projekt Általános Szerződési Feltételei

§ 1

Szójegyzék

A jelen szabályzatban foglalt fogalmak a következők, hacsak a szabályzat kifejezetten másként nem rendelkezik:
 1. 1.Üzemeltető/Operátor - INOVATIVE PERSPECTIVE S.R.L., telephely: Bukarest, SECTOR 6, Aleea Timisul de Sus, nr. 2, Bl. A30., sc. A, et. 4, ap 13., adószám : RO35246793
 2. Projekt – „Tisztességes Vállalkozás Tanúsítvány” projekt
 3. Jelentés – az üzemeltető által a projektben résztvevők ellenőrzését követően, a résztvevővel kapcsolatos internetes megjegyzések elemzésével készített elektronikus jelentés. Ennek az ellenőrzésnek az eredménye pozitív (a vállalat részt vehet a programban) vagy negatív - a vállalat nem vehet részt.
 4. Negatív megjegyzések – Egy adott résztvevővel kapcsolatos negatív szavak és/vagy kifejezések. Csak a szöveges megjegyzések számítanak megjegyzésnek.
 5. Résztvevő - gazdálkodó szervezet – az a természetes személy, aki saját nevében kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy olyan jogi személy, akire vonatkozóan a Véleményindikátor pozitív értéket fogadott el és elfogadta a projektben való részvételre tett ajánlatot.
 6. Feltételek és felhasználás – a „Tisztességes Vállalkozás Tanúsítvány” projekt ezen feltételeit jelenti.
 7. Projekt – minden, a tanúsítványok kiadásával kapcsolatos ténybeli és jogi tevékenység.
 8. Etikai kódex - magatartási szabályok összessége, amelyet a projekt résztvevője betart.
 9. Ellenőrzés – az alanyok vizsgálatának folyamata a Véleményindikátor segítségével.
 10. Szabálysértés – a Résztvevő olyan cselekménye, amely ellentétes a törvénnyel, a társadalmi együttélés elveivel vagy az előírásokkal.

§ 2

Bevezető rendelkezések

 1. Jelen szabályzat határozza meg a „Tisztességes Vállalkozás Tanúsítvány” Projekt és a www.tvtanusitvany.eu platform megszervezésének szabályait és eljárását.
 2. A projektet Európa területén szervezik
 3. A cégek részvételének célja, hogy az üzemeltető reklám- és marketingtevékenységén keresztül népszerűsítsék őket a projektben.
 4. A Projektben való részvétel önkéntes, a projekthez való csatlakozás pedig a jelen szabályzat és az Etikai Kódex megismerését, elfogadását és betartási kötelezettségét jelenti.
 5. Az Üzemeltető weboldalán található szellemi tulajdonjogok, így különösen a szövegek, információk, anyagok, tartalmak, grafikák, fényképek az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezik, és jogi védelem alá esnek.
 6. A fent említett anyagok másolása, továbbítása, módosítása, feldolgozása, továbbadása tilos, kivéve, ha az Üzemeltető erre külön engedélyt ad.

§ 3

A résztvevő cég elfogadása

 1. Minden résztvevő automatikus kezdeti ellenőrzésnek van alávetve egy rendszeren keresztül. Olyan rendszer, amely egy algoritmus segítségével csak a szöveges megjegyzésekben keres (pozitív vagy negatív). A leírást nem tartalmazó pontszámokat vagy értékeléseket nem vesszük figyelembe.
 2. Az ellenőrzést követően a résztvevő pozitív vagy negatív értékelést kap.
 3. Az ellenőrzés költségmentes.
 4. Az ellenőrzés eredménye végleges, és nem képezi fellebbezési eljárás tárgyát.
 5. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a résztvevőkkel kapcsolatban az interneten közzétett hozzászólások tartalmáért, és nem vállal felelősséget azokért a véleményekért, amelyek nem álltak rendelkezésre automatikus vagy kézi ellenőrzésre, vagy más okból nem jutottak hozzá. Ezenkívül az üzemeltető nem vállal felelősséget a felmérés után közzétett megjegyzésekért. Az üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan megjegyzésekért sem, amelyeket a felmérés során és annak befejezése után bármilyen okból nem tettek elérhetővé, nem tettek közzé, és nem tudták ellenőrizni.
 6. A hitelesítési folyamatot az Üzemeltető csapata folyamatosan figyelemmel kíséri, amely biztosítja annak megbízhatóságát és helyességét.
 7. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Résztvevők további nem automatizált ellenőrzésére, és a Résztvevő projektben való részvételének lehetőségére vonatkozó végső döntés meghozatalára.
 8. Az ellenőrzési folyamat egy megfelelő bejegyzéssel fejeződik be a számítógépes rendszerben, dátummal és időponttal.
 9. A pozitív ellenőrzés lehetővé teszi a Résztvevő számára, hogy csatlakozzon a projekthez.
 10. A projektben való részvétel fizetős. A projektben való részvétel az adatok elhelyezését és a Résztvevő profiljának aktiválását jelenti a www.tvtanusitvany.eu platformon, valamint marketinganyagok megrendelésének leadását az üzemeltetőnél. A Résztvevő marketing anyagok megrendelése a jelen feltételek megismerését és elfogadását jelenti.
 11. A projekt több kiadásában való részvétel megengedett.
 12. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy minden résztvevőről jelentést készítsen és tegyen közzé.

§ 4

A résztvevők kötelezettségei – Etikai kódex

 1. A résztvevő köteles tevékenységét etikusan végezni.
 2. A résztvevő köteles betartani a tevékenysége keretében az irányadó általános jogszabályok előírásait.
 3. A Résztvevő köteles a Tisztességes Vállalkozás Tanúsítvány márkát a céljával és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal összeegyeztethető módon használni.
 4. A Résztvevő köteles etikus magatartást tanúsítani vállalkozóival, üzleti partnereivel és alkalmazottaival szemben.
 5. A Résztvevő vállalja, hogy tisztességesen versenyez a versenyzőkkel.
 6. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével és az együttműködő partnereivel kapcsolatos bizalmas információkat bizalmasan kezeli.
 7. A résztvevő vállalja, hogy gondoskodik a helyi gazdasági környezetről, hogy az egész közösség részesülhessen a közös erőforrásokból és lehetőségekből.
 8. A résztvevő vállalja, hogy nem használja ki erőfölényét a piac hátrányos befolyásolásával.
 9. A résztvevő vállalja, hogy proökológiai tevékenységekkel gondoskodik a környezetről.
 10. A résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy tiszteletben tartja minden egyes személy méltóságát, és nem diszkriminál csoportokat és egyéneket.
 11. A Résztvevő vállalja, hogy gondoskodik a Projektről, mint a legmagasabb etikai és üzleti normákat értékelő vállalkozói közösségről.

§ 5

Részvétel a projektben

 1. A www.tvtanusitvany.eu platformon aktív profillal rendelkező résztvevőnek joga van a Tisztességes Vállalkozás Tanúsítvány logót korlátlan ideig a céljával összeegyeztethető módon (reklám, marketing) használni. A Résztvevő felhasználhat más, az Üzemeltető által rendelkezésére bocsátott marketing anyagokat is (a Tanúsítvány papíralapú változata, matricák – táblák, érmek és egyéb promóciós anyagok a Projekt kiadásától függően).
 2. Annak ellenőrzése, hogy a Résztvevő rendelkezik-e aktív profillal, abból áll, hogy az Üzemeltető weboldalán megkeressük a Résztvevő adatait a Projekt egy adott kiadásához rendelt formában. A Résztvevő adatainak hiánya az Üzemeltető honlapján a Projektben való részvétel hiányát vagy a Résztvevőnek a Projektből való eltávolítását jelenti.
 3. A tanúsítvány kiállítására a Résztvevő online környezetben történő igazolása és az értékelő jelentés elkészítése után kerül sor. A tanúsítványon az ellenőrzés befejezésének időpontja és dátuma van bélyegezve, és tükrözi az ellenőrzés akkori állapotát. A tanúsítvány megerősíti, hogy a projekt résztvevőjével kapcsolatban a kiállítás időpontjában nem találtak negatív véleményt.
 4. A Tanúsítvány Résztvevő általi birtoklása és használata nem alapja a Projekt Résztvevő tevékenységeiért való felelősség átruházásának a Lebonyolítóra. A projektben való részvétel kizárólag marketing és reklám jellegű, és nem lehet alapja az Üzemeltető ellen a Projekt Résztvevő kereskedelmi tevékenységében végzett önálló intézkedései miatti panaszok benyújtásának. A Résztvevő kizárólagos felelősséggel tartozik tetteiért, és e tekintetben az Üzemeltetőt kizárja.
 5. A Projekt Résztvevő megkapja a Lebonyolítótól a www.tvtanusitvany.eu weboldalon található profiljához tartozó belépési adatokat - ezeket az adatokat a Résztvevő a regisztráció során megadott e-mail címére küldi meg, vagy a számlán jelennek meg. A megrendelés egyúttal az adott Résztvevő adatainak a tényleges állapotnak való megfelelőségéről szóló nyilatkozat benyújtását is jelenti.
 6. A Projekt Résztvevő vállalja, hogy cégadatait a Projekt honlapján közzéteszi, amely nyilvános nyilvántartásokban elérhető.

§ 6

A Résztvevő kilépése a projektből

 1. Az Üzemeltető az Általános Szerződési Feltételek és ezen belül az Etikai Kódex megsértése esetén jogosult a Résztvevő adatait törölni a www.tvtanusitvany.eu weboldalról. A Résztvevő adatainak a fent leírt okokból történő törlése azt eredményezi, hogy a Projekt későbbi kiadásaiban nem lehet részvételt kérni.
 2. Bárki jogosult a Szabálysértés bejelentésére az Üzemeltető honlapján elérhető megfelelő űrlapon keresztül. A Szabálysértés igazolása az Üzemeltető egyedi vizsgálatával történik. Amennyiben a vizsgálatot követően az Üzemeltető Szabálysértés bekövetkeztét állapítja meg, az Üzemeltető jogosult a Résztvevő adatait a Projektből törölni.
 3. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Projekt Résztvevők időszakos ellenőrzésére. Kézi vagy automatikus ellenőrzés és Szabálysértés megállapítása esetén az Üzemeltető jogosult a Résztvevő adatait a Projektből törölni.
 4. A Résztvevő által a marketing anyagokért fizetett díj nem kerül visszatérítésre, ha a Résztvevő kilépése a projektből az e bekezdés 1-3. pontjaiban leírt események következtében következett be.

§ 7

A rendelés folyamata

 1. A Résztvevő pozitív visszaigazolása után a Résztvevőnek lehetősége van marketing csomag megrendelésére telefonon.
 2. Telefonos rendelés esetén a Résztvevő átvételkor futáros kiszállítást, illetve online fizetés esetén átvétel nélküli szállítással marketing csomagot kap.
 3. Az üzemeltető bármikor és körben képes különböző fizetési módokat elérhetővé tenni és módosítani.
 4. A marketingcsomagot a rendelés leadását követő 5 munkanapon belül (átvételi küldemény esetén) küldjük el a Résztvevőnek. Elektronikus fizetés választása esetén a marketingcsomag a befizetés lebonyolítását követő 5 munkanapon belül elküldésre kerül a Résztvevőnek.

§ 8

Panaszok

 1. A panaszokat az Üzemeltetőnek kell elküldeni a következő e-mail címre: tvtanusitvany@tvtanusitvany.eu
 2. A panaszok feldolgozása a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül történik.
 3. Amennyiben a marketingcsomag gyártási hibás, a Résztvevő jogosult a reklamáció elemzését követően a reklamáció elbírálásától számított 5 munkanapon belül a marketingcsomag visszaküldésére.
 4. A marketingcsomag futár általi vagy szállítás közbeni megsérülése esetén a Résztvevő jogosult a marketingcsomag 5 munkanapon belüli visszaküldésére - reklamáció nélkül.

§ 9

Visszaküldés és a szerződéstől való elállás

 1. Tekintse meg a visszaküldési szabályzatot a webhelyen, ezt az alábbi linken közvetlenül megteheti.
 2. Visszaküldési szabályzat

§ 10

Személyes adatok és a GDPR záradék

 1. A 2016. április 27-i Általános Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a Projektoperátor tájékoztatja, hogy a személyes adatok kezelője az INOVATIVE PERSPECTIVE S.R.L., székhelye: Bukarest, SECTOR 6, Aleea Timisul de Sus, nr. 2, Bl. A30., sc. A, et. 4, ap 13. Az érintett kapcsolatba léphet a személyes adatok kezelőjével:
  1. írásban a munkapont címére: Bulevardul Timisoara nr.139,Sector 6, București, Romania
  2. e-mail formájában: tvtanusitvany@tvtanusitvany.eu
 2. A személyes adatok kezelője adatvédelmi tisztviselőt (DPO) jelölt ki, aki a személyes adatok kezelésével és az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlásával kapcsolatos minden kérdésben megkereshető. Az érintett az alábbiak szerint léphet kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel:
  1. írásban a munkapont címére: Bulevardul Timisoara nr.139,Sector 6, București, Romania
  2. e-mail formájában: tvtanusitvany@tvtanusitvany.eu
 3. A személyes adatok kezelője a személyes adatokat az alábbi célokra kezeli:
  1. szerződéskötés előtti intézkedések megtétele - ajánlat elkészítése, tanúsítvány beszerzésére vonatkozó ajánlat bemutatása, projektben való részvétel, tanúsítvány megszerzésére irányuló szerződés megkötése, tanúsítvány megszerzésére irányuló szerződés teljesítése, projekt szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek végzése, marketing csomagok kiküldése, adatok közzététele az adminisztrátor honlapján, a projektben résztvevők szolgáltatásait, reklámozását célzó összefoglaló készítés, szerződés szerinti panaszok benyújtása tanúsítvány megszerzésére, panaszok nyomon követése, ügyintéző saját termékeinek, szolgáltatásainak direkt marketingje - profilalkotás nem használható fel saját termékek és szolgáltatások közvetlen marketingje esetén;
  2. a tisztességtelen verseny megakadályozása;
  3. az üzemeltető által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok és fellebbezések, valamint az üzemeltetőhöz intézett kérések kezelése;
  4. elemző és statisztikai;
 4. A személyes adatok címzettjei lehetnek továbbá IKT-szolgáltatást nyújtó jogalanyok, az ügyintézővel együttműködő jogalanyok, az ügyintéző alvállalkozói, postai, futárszolgálati, jogi és számviteli, banki és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek.
 5. A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe nem kerülnek továbbításra.
 6. A személyes adatok kezelésének jogalapja:
  1. a vállalkozókra vonatkozó adatok kezelése többek között a közszféra információinak újrafelhasználásáról szóló 2016. február 25-i törvény, valamint a személyes adatok védelméről szóló 2016. április 27-i általános rendelet rendelkezéseiből adódik;
  2. az adatkezelés célja a többi gazdasági szereplő tájékoztatása a Résztvevők által folytatott kereskedelmi tevékenységről, biztosítva mindenki számára a megbízható, valós és átlátható információkhoz való hozzáférést, tiszteletben tartva a közérdekű adatok felhasználására vonatkozó jogszabályi követelményeket;
  3. a kezelt adatok a közérdekű adatszolgáltatástól, illetve a Fejlesztési Minisztérium által felügyelt Gazdasági tevékenységről szóló Tájékoztatóból, illetve az Igazságügyi Minisztérium által vezetett Központi Nyilvántartásból és Országos Cégjegyzékből származnak;
  4. a személyes adatok kezelése a vállalkozónak a projektben való részvétele, tanúsítási szerződés megkötése céljából történő megítéléséhez szükséges;
  5. az adatkezeléshez külön hozzájárulás nem szükséges, mert az adatok nyilvánosak, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokban és nyilvántartásokban közzétételre kerülnek, és a személyes adatok kezelőjének jogos érdeke alapján valósul meg, így például az üzemeltető saját termékeinek, szolgáltatásainak direkt marketingje, a követelések nyomon követése. a megkötött tanúsítási szerződés, elemzés és statisztikák;
  6. az adatkezelő lengyel, európai és nemzetközi jogszabályok szerinti jogi kötelezettségeinek teljesítése;
  7. hozzájárulása annak önkéntes kinyilvánítása esetén;
 7. Azokat a személyeket, akiknek személyes adatait az adatkezelő kezeli, az alábbi jogok illetik meg:
  1. a személyes adataikhoz való hozzáférés joga;
  2. a személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy kezelésének korlátozásának kérésére való jog - amennyiben azok feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából történik;
  3. a személyes adatok továbbításának joga, ami azt jelenti, hogy azokat az üzemeltetőtől, általánosan használt formátumban megkapja, és egy másik üzemeltetőnek továbbítsa;
  4. panasz benyújtásának joga a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti hatósághoz, amely a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke;
  5. a hozzájárulás visszavonásának joga, a visszavonás előtt megtett intézkedések jogszerűségének sérelme nélkül;
  6. automatizált döntéshozatali eljárás esetén a döntés megtámadásának, emberi beavatkozás kérésének joga egyedi döntés megszerzése érdekében;
 8. A fent felsorolt ​​jogok gyakorlása az adatkezelőn vagy az adatvédelmi tisztviselőn keresztül történik.
 9. Az adminisztrátorral történő szerződéskötés esetén a személyes adatokat a projekt időtartama, a szerződés időtartama, a megkötött szerződés szerinti követelések elévüléséig vagy az adatkezelési kötelezettség lejártáig tároljuk. A hozzájárulás megadása esetén a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig a hozzájárulásban meghatározott célokra használjuk fel. Az adatokat analitikai és statisztikai célokra is kezeljük 10 éven keresztül.
 10. A személyes adatok megadása a marketingcsomaggal kapcsolatos szerződés megkötéséhez és jelen szerződés teljesítéséhez szükséges. A személyes adatszolgáltatási kötelezettség vagy a hozzájárulási kötelezettség elmulasztása a szerződés megkötésének képtelenségét vonja maga után. A marketing célú adatszolgáltatás önkéntes.

§ 11

Záró rendelkezések

 1. Jelen szabályzat feltételei a projekt honlapján - www.tvtanusitvany.eu - való megjelenés napján lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.
 2. Jelen szabályzatot csak az Üzemeltető módosíthatja.
 3. A szabályzat alkalmazásával kapcsolatos panaszokat, igényeket az Üzemeltetőhöz kell benyújtani.
 4. Nem szabályozott kérdésekben a lengyel jog vonatkozó rendelkezései érvényesek.
 5. A jelen szabályzat alkalmazásából eredő, békés úton nem rendezhető vitás kérdéseket az Üzemeltető illetékes bíróságához terjesztik.
 6. A projekt koordinátora Adelina Sinc. Az Üzemeltetővel a tvtanusitvany@tvtanusitvany.eu e-mail címen vagy a regisztrációs címen lehet kapcsolatba lépni.
 7. Jelen szabályzat rendelkezései elválaszthatóak, egyikük törlése a többi kötelező érvényét nem érinti.
 8. A jelen szabályzat bármilyen módosítása az Üzemeltető Igazgatótanácsának határozatával történhet.
 9. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a projektet indoklás nélkül törölje, kártérítési és kártalanítási lehetőség nélkül.